Disclaimer

 

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in zijn geslopen. Noch B2BSeen, noch haar management, aanvaardt in dat verband enige aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.
Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan B2BSeen, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van het management vanB2BSeen.
B2BSeen is een geregistreerde handelsnaam van PEKA Management., statutair gevestigd te Wijk bij Duurstede.
*) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.
Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in zijn geslopen.
Noch Florus van Rooijen, noch zijn management, aanvaardt in dat verband enige aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van de in deze website opgenomen content behoort toe aan de rechtmatige eigenaren en/of aan Florus van Rooijen. Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van het management van Florus van Rooijen. Wanneer er content op deze website aanwezig is die u toebehoort neem dan contact met het management van Florus van Rooijen op. Deze content zal dan op uw verzoek worden aangepast en/of verwijdert.

*) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

 

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door B2BSeen. 
* Disclaimer